Overheden

Betrouwbaar meten met burgers

Om mobiliteitsbeleid gefundeerd uit te werken zijn verkeerstellingen essentieel. Tellingen die multimodaal zijn, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, vormen de basis van elke verkeerskundige studie. Deze tellingen zijn vandaag beperkt in tijd en in het tellen van modi. Daarnaast zijn ze vaak erg kostelijk.

Nieuwe technologieën zorgen voor innovatieve meetmethoden. Telraam ontwikkelt top technologisch en betrouwbaar meetmateriaal, dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal, correct en samen met burgers kan tellen én analyseren. Telraam zorgt voor de juiste onderzoeksvraag, de juiste onderzoekstechnologie, de burgers tellen én denken mee. Zo biedt Telraam de primeur van de volautomatische citizen science verkeerstellingen, naar analogie met luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuzeneuzen en Luftdaten.


Hoe werkt het?

Burgers

Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt.

Op een participatieve manier wordt zo aan uiterst relevante verkeerstellingen gedaan voor beleidsdoeleinden. Burgers worden begeleid om hun eigen volautomatische verkeersteller te installeren, maar ook om de data te interpreteren en er over te communiceren. Het toestel wordt aan het raam gehangen, en het verkeerstellen kan beginnen.
Zo eenvoudig is verkeer tellen met Telraam.

Data voor efficiënte verkeersplannen

De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen. Telraam-data kunnen ook gebruikt worden om de impact te meten van verkeerstechnische ingrepen. De verzamelde meetgegevens dienen zo het beleid. Maar de data kunnen ook gebruikt worden door onderzoekers en door alle bewoners en geïnteresseerden.

Aanbod

Voor zowel lokale als regionale overheden heeft Telraam een aanbod op de maat. Zo worden diverse formules met verschillende mogelijke niveaus van betrokkenheid ontwikkeld. Dat kan gaan van het uitrollen van een klein telnetwerk, tot data-analyses en concreet beleidsadvies op basis van de gegenereerde data.

Offerte en meer info?

Voor een offerte op maat of meer informatie over wat Telraam voor uw gemeente of binnen uw beleidsdomein kan betekenen, contacteer Telraam via info@telraam.net.