Wil je meewerken aan het telnetwerk?

Aalstenaars tellen mee

De Stad Aalst werkt aan een verkeersleefbaar en bereikbaar Aalst, voor iedereen die in de gemeente woont, onze gemeente bezoekt of doorkruist met fiets, te voet of met de auto.

Ben jij benieuwd hoeveel verkeer er door jouw straat komt? Zowel qua fietsers, auto’s als vrachtwagens? Laat jouw raam dan meetellen met Telraam!

Vragen als hoeveel fietsers passeren er voor de deur, en op welk tijdstip? En hoe zit het met zwaar verkeer? Wat zijn de piekmomenten van de dag? Is er sluipverkeer? Wordt er buiten de schoolperiode evenveel gefietst? En als het regent?

Door permanente Telraam metingen gedurende een lange periode uit te voeren kunnen er in het beantwoorden van deze en andere vragen gegevens worden verzameld. Deze meetgegevens kunnen naast reeds bestaande data worden gelegd en ermee worden vergeleken. Je kan je dus met elk type straat aanmelden voor een Telraam.

Als lokaal bestuur willen we veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden tot stand brengen. En dit zowel voor voetgangers, fietsers openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer. We willen een goed zicht krijgen op de verschillende verkeersstromen in en door en gemeente. Dit doen we, met Telraam en met onze inwoners.

3 redenen om je in te schrijven voor Telraam in Aalst:

  1. Je woont in Aalst en wilt graag weten hoeveel en welk verkeer er door jouw straat komt. Tel zelf mee en help de stad aan de juiste cijfers.
  2. Je krijgt een betrouwbare verkeersteller die je mee krijgt tijdens een workshop. Hang het aan het raam en het tellen kan beginnen. Zo simpel is dat.
  3. Je verzamelt gegevens over fietsers, voetgangers, wagens en grote voertuigen om infrastructuur, lichten en verkeersplannen efficiënter te maken. En iedereen kan de cijfers inkijken en gebruiken.

Opstart en oproep

De deelnemers van de eerste oproep kunnen zich hier tot 12 april 2021 registeren. Half april worden de geselecteerde tellers uit Aalst bekendgemaakt en worden ze uitgenodigd op een workshop eind april. 


Het formulier is gesloten