Gebruikersvoorwaarden

Wanneer je je registreert als deelnemer aan Telraam, verklaar je dat je:

  1. volledig uit vrije wil deelneemt aan de Telraam,
  2. je toestemming geef aan aan Rear Window BV, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 71, Leuven 3010, België en met ondernemingsnummer 0762.549.266, hierna “Telraam”, “wij” of “ons”, om de gegevens van jouw Telraam-toestel te verwerken,
  3. aanvaardt dat alle intellectuele rechten m.b.t. de verzamelde verkeerstellingen en elke databank waarin deze opgenomen worden door Telraam eigendom zullen zijn van Telraam. Voor zoveel als nodig, geldt de toestemming van de deelnemer als onvoorwaardelijke, onherroepelijke en kosteloze overdracht van enig ander recht of aanspraak die de deelnemer daarop zou kunnen doen gelden ingevolge zijn/haar deelname
  4. door jouw deelname een niet-exclusief persoonlijk gebruiksrecht verwerft op alle data geproduceerd door jouw Telraam- toestel en deze kan raadplegen en downloaden via het gepersonaliseerde dashboard
  5. aanvaardt dat de geanonimiseerde resultaten van jouw Telraam-toestel zullen gedeeld worden via deze website
  6. een particulier bent. Ben je een professionele gebruiker (consultant, overheid, universiteit, VZW,...) dan dien je een akkoord te hebben met Telraam/Rear Window BV. Neem hiervoor contact op via info@telraam.net.

Contact om de gegevens aan te passen of te verwijderen: privacy@telraam.net